Duurzaam ondernemen als basis


De basis van het Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een juiste balans tussen de drie kernwaardes: People, Planet en Profit, ofwel tussen de sociale, de milieu- en de economische aspecten.

Graag vertellen wij u hieronder in het kort hoe wij deze drie kernwaardes op ons bedrijf toepassen.

Planet

Bij Kwekerij Keijzer zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor onze leefomgeving. We willen dan ook als 'schoon bedrijf' opereren. We spannen ons in om eventuele hinder als gevolg van onze bedrijfsactiviteiten te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Ons beleid is gericht op een continue verbetering van onze milieuprestaties.
Ons beleid is daarom gericht op het duurzaam omgaan met de beschikbare grondstoffen. Dit doen we o.a. middels het gebruik van onze wkk's, het recyclen van reststromen en de recirculatie van water.
Ook op het gebied van gewasbescherming staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Kwekerij Keijzer teelt wat dat betreft altijd maximaal biologisch.

Biologische bestrijding
Voor de bestuiving van de bloemen van de tomatenplanten maken wij gebruik van hommels.
Hommel
Er vliegen dan ook talloze hommels door onze kassen. Als er een goede bestuiving heeft plaatsgevonden, kunnen de tomaten vervolgens gezond uitgroeien.

Zoals gezegd, teelt Kwekerij Keijzer maximaal biologisch. Dit houdt in, dat wij altijd streven naar een biologisch evenwicht in onze kassen, door de inzet van natuurlijke bestrijders.
Tegen iedere plaag of ziekte wordt gericht een natuurlijke vijand ingezet. De bedoeling van het inzetten van een natuurlijke vijand is dat er een natuurlijk evenwicht in de kas ontstaat, waarbij de plaag door de natuurlijke vijand dusdanig onder controle wordt gehouden zodat er geen noemenswaardige schade ontstaat aan het gewas en aan de tomaten.

Energie & Milieu
Wij streven als bedrijf naar een zo laag mogelijk afvalpercentage, om zo de belasting aan het milieu maximaal te reduceren. Alle afvalstromen worden gescheiden aangeboden, zodat dit vervolgens maximaal gerecycled kan worden.

Voor het verwarmen van de kas, maken we op beide locaties ook gebruik van een WKK. WKK is de afkorting voor Warmte Kracht Koppeling. Deze manier van energie opwekking is zeer milieuvriendelijk. Praktisch alles wat uit de WKK voortkomt, kunnen we gebruiken. Een WKK wekt energie op, met als restproducten warmte en CO2. Deze restproducten gebruiken wij voor de teelt van tomaten. Planten gebruiken immers CO2 voor hun groei. Alle energie, die we zelf niet gebruiken, wordt teruggeleverd aan het hoogspanningsnet waardoor er niets verloren gaat. Een WKK is dus eigenlijk een soort groene energiecentrale, maximaal benut!

People

Werken met respect voor elkaar en de samenleving is een belangrijke waarde binnen ons bedrijf. Elke medewerker voelt zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn of haar eigen werk en voor het deelnemen aan milieubewust werken. Wij werken dan ook met enthousiaste en gemotiveerde mensen die van aanpakken weten.

Profit

Uiteindelijk draait alles toch om continuiteit en balans. Wij willen dan ook graag een gezond en duurzaam bedrijf zijn. Winstgevendheid is immers verbonden met continuiteit. Elke maatregel zal daarom ook op zijn economische haalbaarheid getoetst worden. Hierbij letten we altijd op een goede balans tussen de belangen van onze klanten, medewerkers en andere belanghebbenden.